Mediamarttojen uutisia, keitä me olemme ja mitä me teemme

8.11.2022


Kokouksessa 28.10, jossa olivat läsnä uusien mediamarttojen, Helena Mattila ja Pirjo Vilja, lisäksi pj Pirkko Karvonen ja hallituksen sihteeri Liisa Jouppi,  päätettiin yhdistyksen viestinnän päälinjoista ja työnjaosta. Työnjako on:

○ Helena kotisivut - Pirjo tuuraa
○ Helena facebook - Pirjo tuuraa
○ Helena linnanmartat(at)gmail.com hallinta
○ Helena jäsenkirjeiden lähettäminen linnanmartat(at)gmail.com osoitteesta - Pirjo tuuraa
○ Pirjo hoitaa mahdolliset juhlien ja tapahtumien järjestelyt, ilmoittautumiset ja
muistamiset ym. sekalaiset asiat
○ töitä tehdään tilanteen mukaan yksin tai tiimissä, sovitaan tapauskohtaisesti

Päätimme myös ottaa käyttöön Marttaliiton nimityksen viestinnän hoitajille, mediamartta. 

Me mediamartat osallistumme 29.11 pidettävään Marttaliiton Teams-koulutukseen, jossa opiskelemme uusien kotisivujen luomista Marttaliiton uudelle pohjalle. Sivuja pääsemme tekemään joulukuussa ja toivomme, että saamme esitellä uudet sivut ensi vuoden alussa, viimeistään kevään korvalla.

Me olemme teidän, jäsenten, palveluksessa. Työmme on vasta alkanut: kerromme, opastamme, innostamme, piristämme ja tuemme käytössä olevin kanavin. Esittäkää meille kysymyksiä, ehdottakaa tekemistä, toiveita, risuja ja ruusuja. Kehitetään yhdessä Linnan Marttojen toimintaa.  Laitetaan hyvä kiertämään ja iloitaan yhdessä tekemisestä.

Meihin saa yhteyden sähköpostilla linnanmartat (at) gmail.com, Linnan Marttojen fb-sivuilla, tai ihan vain nykäisemälllä hihasta missä vain meidät tapaatte.