Marttojen VILPPU-hanke

1.9.2018

Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena ja hyvinvointia edistäen.

Huom! Etelä-Hämeessä kohderyhmänä ovat lapsiperheet!

Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot sekä aloitetaan vapaaehtoistoiminta. Käynnistettävällä uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Hankkeen päätavoitteita ovat:

  1. Ikääntyneiden ja lapsiperheiden terveyden, hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen
  2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat voimaannuttava ryhmätoiminta ikääntyneille, hyvinvointia tukeva ryhmätoiminta lapsiperheille (aikuiset ja lapset), vauvanruoka-vapaaehtoistoiminta, sekä tempaus-vapaaehtoisuus (valtakunnalliset tempaukset vuosina 2019 ja 2020). Vapaaehtoistoiminnan tueksi kehitetään koulutuksia, materiaaleja,  työnohjauksellista tukea ja vapaaehtoisen polkua. Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa pareittain tai pienissä ryhmissä. Piirien kotitalousasiantuntijat tukevat ja johtavat oman alueensa vapaaehtoistoimijoita.

Hankkeessa tarjotaan koulutusta sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille. Yhteistyökumppaneina toimivat Ikäinstituutti ja Pelastakaa Lapset ry. Toiminnan pilotointi alkaa piirien työntekijöille järjestettävällä vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutuksella elokuussa 2018. Kolmen toimintavuoden aikana toimintaa toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Hankkeessa kehitetään onnistuneen vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja tuetaan asiakkaiden ja vapaaehtoisten voimaantumista.

Vapaaehtoistyötä tekevät martat on vakuutettu. Asiasta tarkemmin vapaaehtoistoiminta sivulla.

 

 

 

Arja Pehkonen

Toiminnanjohtaja

Etelä-Hämeen Martat

Birger Jaarlin katu 21

13100 Hämeenlinna

Puh. 040 746 6754

arja.pehkonen(at)martat.fi

 

www.martat.fi/etela-hame

https://www.facebook.com/Etelahameenmartatvinkkaa

www.youtube.com/marttatv

www.martanpuoti.fi

www.marttaperinne.fi

www.pikkukokki.fi